Välkommen till Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad (SSKR). Sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF)

Vi finns även på Facebook under SSKR

Läs mer om Nationella kongressen 2017 här